Datavisualisatie — Studentenhuisvesting & luchtkwaliteit    

WIE
CMD Datavisualisatie

WAT
Datavisualisaties & interactie

WANNEER
Oktober – 2020

Over het project

Deze app is gemaakt naar aanleiding van het individuele project datavisualisatie. Voor dit project heb ik twee datasets schoongemaakt en met elkaar gekoppeld in een visualisatie. Met de app is het mogelijk om huizen te zoeken op basis van de luchtkwaliteit in de omgeving. Hierbij is het mogelijk om te filteren op verschillende schadelijke stoffen. 

Datasets

De gemeten data van het RIVM is op te delen in meerdere stoffen. Echter zijn niet alle stoffen even gevaarlijk voor de gezondheid. Het RIVM meet 16 componenten die in de lucht voorkomen. Volgens onderzoek (Welke stoffen vervuilen de lucht) zijn vijf hiervan de belangrijkste vervuilers voor de lucht en onze gezondheid, dit zijn: stikstofdioxide, fijn stof PM10, fijn stof PM2.5, ultra fijn stof en roet.

Waneer meerdere schadelijke stoffen worden gecombineerd (PM10 PM2.5, O3 en NO2) kan de LKI bepaald worden, de zogenaamde luchtkwaliteitsindex. De niveaus variëren van 1 (weinig luchtverontreiniging) tot 11 (veel luchtverontreiniging), aldus het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2014).

De uiteindelijke visualisaties zijn gemaakt samen met een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen bij de GGD. De visualisaties tonen geen werkelijke waarden maar een schatting op basis van verschillende meetpunten over bepaalde wegennetwerken. Deze kunnen in bepaalde mate doorgetrokken worden voor aaneengesloten en vergelijkbare netwerken. Voor elke schadelijke stof uit de dataset is een visualisatie gemaakt. Deze heb ik later geanimeerd in een prototyping tool zodat de verschillen zichtbaar zijn. Ook is het mogelijk om per stof te zien wat de invloed op je gezondheid hiervan is.

 

Animaties voor zichtbare verschillen en een vloeiende ervaring

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share